Calculadora FreelanceCalculadora Freelance por Calculadora freelance en castellano Calculadora freelance en Gallego Calculadora freelance en euskera Calculadora freelance en catalán Contacto | Facebook

¿Sabes canto cobrar pola túa hora como freelance?

Calculadora online para sabe-lo prezo da hora dun autónomo en Galicia.

Destinado a deseñadores gráficos, deseñadores web, programadores, tradutores, community managers...

Cunha xornada laboral de horas e días á semana.

Ferramenta orientativa. Impostos NON engadidos.

Responde estas sinxelas preguntas para descubrilo:

Soldo

¿Canto che gustará gañar ao mes? Ponte un soldo realista

Ademais dos fins de semana, ¿cantos días libres queres ter ao ano?

¿Cantos días prevés por enfermidade ou imprevistos ao ano?

Días incapacidade

¿Que porcentaxe do teu tempo utilizas en reunións, presupostos, venda etc?

¿Cales son os teus gastos mensuais fixos? Aluguer, Servizos, Autónomos...

Total:{{data.fijosMensuales()}}

¿Que beneficio queres ter? Emerxencias, xubilación, etc...

A túa hora de traballo vale:

{{data.horaDiseno() | currency}}

Necesitas facturar {{data.ventaMensual() | currency}} ao mes para ser rendible.

Para calcular o prezo por hora para un salario de: {{data.salario | currency}} facemos o seguinte:

 1. Calculamos o teu salario bruto anual:

  Salario mensual × 12 meses

  {{data.salario | currency}} × 12 = {{data.salarioAnual() | currency}}

 2. Achamos o prezo básico por hora:

  Salario anual ÷ {{data.horasPosibles() | number}} horas posibles ({{data.horario | number}} horas × {{data.diassemana | number}} días × {{conf.semanas | number}} semanas)

  {{data.salarioAnual()| currency}} ÷ {{data.horasPosibles()| number}} = {{data.costoBasico() | currency}}

 3. Sumamos o prezo das horas que non traballarás:

  {{data.diasFeriados | number}} días festivos × {{data.horario | number}} hs. = {{data.horasFeriados() | number}} hs. +

  {{data.diasVacaciones | number}} días de vacacións × {{data.horario | number}} = {{data.horasVacaciones() | number}} hs. +

  {{data.diasIncapacidad | number}} días de incapacidade × {{data.horario | number}} hs. = {{data.horasIncapacidad() | number}} hs.

  {{data.horasNoPosibles() | number}} hs. × {{data.costoBasico() | currency}} de custe básico = {{data.costoNoPosibles() | currency}}

 4. 4. Calculamos o valor do tempo que adicas a presupostos, reunións, venda, formación... (tempo administrativo):

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% ({{data.horasPosibles() | number}} hs. posibles - {{data.horasNoPosibles() | number}} horas que non traballarás) × {{data.costoBasico() | currency}} custe básico.

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% × {{data.horasEfectivas() | number}} hs. × {{data.costoBasico() | currency}} = {{data.costoAdmin() | currency}}

 5. Calculamos o total dos teus gastos fixos:

  Aluguer mensual: {{data.rentaMensual | currency}} +

  Servizos mensuales: {{data.serviciosMensual | currency }} +

  Autónomos mensual: {{data.papeleriaMensual | currency}} +

  Outros gastos fixos mensuais: {{data.otrosMensual | currency}}

  Gastos fixos mensuais {{data.fijosMensuales() | currency}} × {{conf.meses | number}} meses = {{data.fijosAnuales()| currency}} fijos anuais

 6. Sumamos o valor das horas que non traballas mais o valor do tempo de administración e o dos gastos fixos para obter o prezo extra anual polo teu traballo.

  {{data.costoNoPosibles() | currency}} + {{data.costoAdmin() | currency}} + {{data.fijosAnuales()| currency}} = {{data.costoExtraAnual() | currency}} do prezo extra anual

 7. Agora calculamos o que gañarás ao ano:

  {{data.horasPosibles() | number}} hs. posibles ao ano - {{data.horasNoPosibles() | number}} hs. de vacacións, festivos e incapacidade - {{data.horasAdmin() | number}} hs. de reunións e presupostos × {{data.costoBasico() | currency}} coste básico

  {{data.horasVendibles() | number}} horas de traballo × {{data.costoBasico() | currency }} = {{data.gananciaAnual() | currency}} de beneficio anual.

 8. Calculamos a porcentaxe de rendibilidade dividindo o custe entre o beneficio:

  {{data.costoExtraAnual() | currency}} ÷ {{data.gananciaAnual() | currency}} = {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}%

 9. Por último para calcular a hora de traballo sumamos a porcentaxe de rendibilidade e a porcentaxe de beneficio desexado ao noso prezo básicoo:

  {{data.costoBasico()| currency}} + {{data.costoBasico()| currency}} × {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}% + {{data.costoBasico() | currency}} × {{data.porcentajeUtilidad | number}}% = {{data.horaDiseno() | currency}} por hora de traballo.


Vexa todo o procedimento aquí


Deixa un comentario e responderei encantada: