Calculadora FreelanceFreelance kalkulagailua por Calculadora freelance en castellano Calculadora freelance en Gallego Calculadora freelance en euskera Calculadora freelance en catalán Kontaktua | Facebook

Ba al dakizu zenbat kobratu zure freelance lanordu baten truke?

Langile autonomo baten ordubeteko lanaren prezioa Euskal Herrian zenbatekoa den jakiteko online kalkulagailua

Astean ordu eta eguneko lanaldia duten

diseinatzaile grafiko, web diseinatzaile, programatzaile, itzultzaile, community manager eta bestelako profesionalei zuzenduta

Emaitzak gutxi gora beherakoak dira. Zergak EZ dira barruan sartzen.

Erantzun galdera erraz hauek emaitza jakiteko:

Soldata

Zenbat irabazi nahiko zenuke hilero? Ezarri zure buruari soldata errealista bat

Oporrak

Asteburuez gain, zenbat egun libre izan nahi duzu urtean?

Ezgaitasun egunak

Zure aurreikuspenen arabera, urteko zenbat egunetan ezingo duzu lan egin gaixotasun edo ezustekoengatik?

Salmenta

Zein da batzar, aurrekontu, salmenta eta abarretarako erabiltzen duzun denboraren ehunekoa?

Gastuak

Zeintzuk dira zure hileroko gastuak? Alokairua, zerbitzuak, autonomoak...

Guztira:{{data.fijosMensuales()}}

etekina

Zenbateko etekina lortu nahi duzu? Larrialdiak, erretiroa, etab.

Zure lanorduaren prezioa:

{{data.horaDiseno() | currency}}

Errentagarria izateko, hilean {{data.ventaMensual() | currency}} fakturatu behar duzu.

{{data.salario | currency}}ko soldata bati dagokion lanorduko prezioa kalkulatzeko, honakoa egiten dugu:

 1. Zure urteko soldata gordina kalkulatzen dugu:/p>

  Hileroko soldata x 12 hilabete

  {{data.salario | currency}} × 12 = {{data.salarioAnual() | currency}}

 2. Orduko oinarrizko prezioa ateratzen dugu:

  Urtebeteko soldata ÷ {{data.horasPosibles() | number}} ordu posible ({{data.horario | number}} ordu × {{data.diassemana | number}} egun × {{conf.semanas | number}} aste)

  {{data.salarioAnual()| currency}} ÷ {{data.horasPosibles()| number}} = {{data.costoBasico() | currency}}

 3. Lan egingo ez duzun orduen prezioa gehitzen dugu

  {{data.diasFeriados | number}} jaiegun × {{data.horario | number}} ordu = {{data.horasFeriados() | number}} ordu +

  {{data.diasVacaciones | number}} opor-egun × {{data.horario | number}} = {{data.horasVacaciones() | number}} ordu. +

  {{data.diasIncapacidad | number}} ezgaitasun egun × {{data.horario | number}} hs. = {{data.horasIncapacidad() | number}} ordu.

  {{data.horasNoPosibles() | number}} ordu × {{data.costoBasico() | currency}}ko oinarrizko kostua = {{data.costoNoPosibles() | currency}}

 4. Aurrekontu, batzar, salmenta, formazio eta abarretan erabiltzen duzun denboraren balioa kalkulatzen dugu:

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% ({{data.horasPosibles() | number}} ordu posible - lan egingo ez duzun {{data.horasNoPosibles() | number}} ordu) × {{data.costoBasico() | currency}} coste básico.

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% × {{data.horasEfectivas() | number}} ordu × {{data.costoBasico() | currency}} = {{data.costoAdmin() | currency}}

 5. Zure gastu finkoak kalkulatzen ditugu:

  Hileroko alokairua: {{data.rentaMensual | currency}} +

  Hileroko zerbitzuak: {{data.serviciosMensual | currency }} +

  Hileroko autonomo tasa: {{data.papeleriaMensual | currency}} +

  Hileroko bestelako gastuak: {{data.otrosMensual | currency}}

  {{data.fijosMensuales() | currency}}ko hileroko gastu finkoak x {{conf.meses | number}} hilabete = {{data.fijosAnuales()| currency}} finko urtean

 6. Lan egingo ez duzun orduen balioari administrazioarena eta gastu finkoena gehitzen diogu, urteko prezio gehigarria lortzeko.

  {{data.costoNoPosibles() | currency}} + {{data.costoAdmin() | currency}} + {{data.fijosAnuales()| currency}} = {{data.costoExtraAnual() | currency}}ko prezio gehigarria urteko

 7. Orain urtean zenbat irabaziko duzun kalkulatzen dugu:

  {{data.horasPosibles() | number}} ordu posible urtean - {{data.horasNoPosibles() | number}} ordu oporrengatik, jaiegunengatik eta ezgaitasun egunengatik -, festivos e incapacidad - {{data.horasAdmin() | number}} ordu batzar eta aurrekontuengatik x {{data.costoBasico() | currency}}ko oinarrizko kostua

  {{data.horasVendibles() | number}} lanordu × {{data.costoBasico() | currency }} = {{data.gananciaAnual() | currency}}ko urteko etekina.

 8. Errentagarritasunaren ehunekoa, kostua etekinarekin zatituz lortzen dugu:

  {{data.costoExtraAnual() | currency}} ÷ {{data.gananciaAnual() | currency}} = {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}%

 9. Azkenik, lanorduaren prezioa kalkulatzeko, errentagarritasunaren ehunekoa eta gure oinarrizko prezioarekiko lortu nahi dugun etekinaren ehunekoa gehitzen diogu:

  {{data.costoBasico()| currency}} + {{data.costoBasico()| currency}} × {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}% + {{data.costoBasico() | currency}} × {{data.porcentajeUtilidad | number}}% = {{data.horaDiseno() | currency}} lanorduko.


Ikusi prozedura osoa hemen


Utzi zure iruzkina eta atsegin handiz erantzungo dizut: